Consentiment de CookiesA ARKENGINY OFICINA TECNICA - Santi Vivancos Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 87508   |    |  Avís legal
 

REALITZACIÓ DE L'INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI (ITE)

El Govern de Catalunya, des de el 26 de febrer aprova el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) DOGC 26.11.2010, que estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.
L’objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Aquest salt respon a la voluntat del Govern de mantenir els habitatges en bones condicions i detectar mancances o lesions que puguin aparèixer en casos extrems.
La realització de les inspeccions permetrà:

  • Evitar situacions de risc.
  • Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necessitat d’actuació.
  • Proporcionar als usuaris informació que els hi permeti orientar i prioritzar les seves inversions.
  • Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis.
  • Evitar la degradació del parc d’habitatges.
  • Donar informació a l’Administració sobre la situació real del parc a fi de poder orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació.


Per això, un tècnic competent (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació) inspeccionarà visualment l’estat dels elements constructius que conformen l’edifici i les instal·lacions per tal que les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, assolir les condicions d’aptitud necessàries.

En qualsevol cas, les obres derivades dels informes d’inspecció podran sol·licitar els ajuts corresponents a les convocatòries de rehabilitació que anualment convoca el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Termini per passar les inspeccions:

Estan obligats a passar la inspecció i obtenir el certificat d’aptitud els edificis d’habitatges que tinguin més de 45 anys. El decret, per tal de facilitar la seva aplicació, estableix uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:
Anteriors a 1930 Fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

ARKENGINY OFICINA TECNICA - Santi Vivancos, CIF:J65210569, Cap del Rec, 18 , 08243 - Manresa, Cont.: santi@arkenginy.cat